HET AAN EN AF KOPPELEN VAN DE ERIBA

De diverse modellen zijn, naar grootte en gewichtsklasse, uitgerust met verschillende koppelingssystemen.
Het aan- en afkoppelen wordt u met behulp van een neuswiel een stuk makkelijker gemaakt.
Let u erop dat het binnenste van de koppeling niet vuil en de bewegende delen van de koppeling gesmeerd zijn.

Aankoppelen : Door de druk van de kogel wordt de kogelschaal in sluitstelling naar voren gedrukt. De gebogen veer maakt het mogelijk dat de handgreep over de kogelschijf beweegt en vergrendelt deze. De handgreep wordt met de hand zo ver naar beneden gedrukt totdat de extra beveiligingsknop uitspringt.

Afkoppelen : Voor het afkoppelen drukt u met de duim de drukknop in, u drukt de handgreep naar voren en trekt de koppeling naar boven.

De breekkabel : Mag niet als lus om de kogelhals van de trekhaak gelegd worden.

Terugrijden : Bij de Puck is de koppeling uitgerust met een ftf as en heeft geen terugrij automaat. Bij terugrijden moet hier de terugrijvergrendeling ingezet worden.
De vergrendeling naar binnen drukken en zo ver naar voren schuiven dat de neus tegen de aanslag komt

 

BIJ IEDERE RIT

Voor iedere rit controleren of juist aangekoppeld is.
Nu de breekkabel aan de auto bevestigen. Het neuswiel helemaal optrekken.
Het wiel moet iets naar rechts staan. De zeven-polige stekker wordt met het stopcontact aan de auto verbonden en met het deksel tegen uitvallen gezekerd.
De verbindingskabel moet zoveel ruimte hebben dat ook scherpe bochten gemaakt kunnen worden, mag echter niet over de weg kunnen slepen.
Voor de rit overtuigt u zich ervan dat alle hoeksteunen opgedraaid zijn, en dat alle ramen en het hefdak gesloten zijn.
Ook worden de wielbouten nagetrokken en regelmatig gecontroleerd.

 

HET NEERZETTEN VAN DE CARAVAN ONDERWEG

Bent u onderweg en u last een pauze in, draai dan alle 4 de hoeksteunen uit als u zich in de caravan zal begeven, en geef het chassis ondersteuning. U zult begrijpen dat wanneer u de caravan geladen hebt, en hierbij het gewicht van de gebruikers komt, er sprake is van een overbelading. Hierop is het chassis niet berekend en daarom moet u het chassis ondersteunen.

 

HET NEERZETTEN VAN DE CARAVAN OP PLAATS VAN BESTEMMING

Hiertoe dient het neuswiel als hulp gebruikt te worden.
Staat de caravan voorover dan dienen de achterste steunen uitgedraaid te worden.
Caravan aan de voorzijde omhoog brengen met het neuswiel, dan de voorste steunen uitdraaien.
Tot aan waterpasstelling regelen met de hoeksteunen, hierna het neuswiel ontlasten.
De hoeksteunen moeten regelmatig nagesteld worden. Kleine stukjes hout zijn als ondergrond aan te bevelen.

 

WIEL WISSELEN

Bij diverse modellen bevindt zich aan het chassis in de buurt van het wiel een vierkante buis een kriksteun. In of onder deze buis kan een autokrik geplaatst worden. Bij modellen zonder kriksteun wordt de krik onder het chassis geplaatst onder de as. In geen geval direct onder de houten vloer.
De 4 hoeksteunen dienen niet om de caravan op te krikken en een wiel te vervangen.
De bijgeleverde hoeksteun draai sleutel mag nooit gebruikt worden voor het vast draaien van de wielbouten, deze is hier niet op berekend. Gebruik een auto wiel sleutel.

 

LADEN VAN DE CARAVAN

Het verschil tussen het afleveringsgewicht en het toelaatbaar totaalgewicht is het laadvermogen.
U dient de caravan zodanig te laden dat de dissel ongeveer 40-50 kg naar beneden gedrukt wordt. Zware stukken moeten in de buurt van de as liggen en op de laagste punten gelegd worden en een gewichtscentrum in het midden van de caravan vormen.
Nooit alles voorin de caravan laden maar ook nooit alles achterin leggen. Gewicht verdelen.

                                            FOUT                                                              GOED

 

HET VENTILEREN VAN DE CARAVAN

Dit is zo belangrijk dat wij hiervoor graag u aandacht vragen.
Ramen en deuren als van rubberafdichtingen voorzien. Als deze dicht zijn zijn er nauwelijks sleuven waardoor frisse lucht binnen kan komen U wilt echter een aangename en zuurstofrijke atmosfeer hebben. Het is u ongetwijfeld bekend dat zowel de bewoners zelf als een brandend gaskooktoestel zuurstof aan de ruimte onttrekken.
En daarom moet u ventileren, en wel bij alle weersomstandigheden, of het nu zomer of winter is.
Zorg ervoor dat u een regelmatige lucht toe en aanvoer hebt.
Deze luchtcirculatie voorkomt eveneens condens watervorming.
Dus ,altijd dakluik open, schuifventilatoren open en zelfs het meest aangename leefklimaat regelen.

 

WERKING VAN DE HEFDAKEN

Heffen : vergrendelingen losdraaien of lostrekken en naar boven drukken.

Sluiten : hefdak naar benden trekken en vergrendelen.
Om het sluiten van grotere hefdaken(triton, troll) te verlichten, dan eerst de voorste helft en dan de achterste helft gelijkmatig naar beneden getrokken worden.
De gasveren mogen echter geen geweld worden aangedaan.

 

WERKING VAN DE RAMEN

Openen : vergrendeling in het midden losdraaien. Raamuitzetters aan beide zijden van het raam losmaken. Nu het raam in het midden aan de vergrendelknop omhoog drukken tot u de gewenste stand hebt bereikt. U hoort dit aan het klikken van de raamuitzetters.

Sluiten : om het raam te sluiten drukt u het raam in het midden licht omhoog zover dat u de ontgrendeling dmv een klik in de raamuitzetters hoort. Nu kunt u het raam volledig sluiten door aan de vergrendelknop te trekken.

 

WERKING VAN HET DEURSLOT

Openen : de sleutel in het slot steken en naar rechts draaien tot aan de stop (b). De deur kan nu geopent worden door aan het handvat te trekken.

Sluiten : doe de deur dicht. De sleutel naar links draaien tot aan de stop (a). De sleutel kan uit het slot genomen worden als hij weer in de begin positie staat.

           

 

DE TAFELBEVESTIGING

De tafel is in een schuifrail opgehangen. Wilt u de tafel verschuiven dan moet deze een weinig opgetild worden. Door de tafel schuin naar boven te drukken kunt u hem uit de rail heffen. Op dezelfde wijze wordt hij ook weer opgehangen.
De tafelpoot kan weg geklapt worden of afgenomen worden. Bij het wegklappen dient u beide buizen aan de bovenzijde iets samen te drukken waarna u hem naar voren drukt totdat hij in een vergrendeling grijpt.
Let u erop dat de tafelpoot altijd uitstaat als u de tafel in de rail haakt.

 

HET OMBOUWEN NAAR BED

Bij de kleine dinettes in de typen familia, triton, troll, wordt de tafel als ondersteuning voor de banken gebruikt om hierna als bed te kunnen dienen. Hiervoor is een losse bedsteunstok geleverd die in de uitsparing in de beddenkast gelegd dient te  worden.
Hierop de tafel gelegd, de banken er over en u verkrijgt een aanééngesloten bed.
Bij alle modellen, behalve puck,hier moeten de 2 bijgeleverde houten stokken dwars in de uitsparingen van de beddenkasten gelegd worden, beide banken nu naar het midden trekken en de rugkussens aansluiten(op de kopse kant van de bank rechts in de rijrichting werd een uitzetbare klep gemonteerd waardoor dit bed verlengd kan worden),wordt de achterste tafel niet als ondersteuning gebruikt omdat de banken steunpoten hebben.

 

DE GASINSTALLATIE

De geinstalleerde apparaten zijn geschikt voor zowel propaangas als voor butaangas, u kunt beide gassen afwisselend gebruiken.
De gasdrukregelaar alsmede alle gemonteerde gasapparaten hebben een bedrijfsdruk van 500 mm ws.
Bij het niet gebruiken van het kooktoestel of andere gasapparaten dient de hoofdkraan gesloten te zijn. Zijn er meerdere gastoestellen aan boord dan is er voor elk apparaat een aparte gaskraan die bij niet gebruik gesloten moet zijn. Bij het gebruik van een gastoestel moeten de deur en het hefdak geopend worden. Het kooktoestel mag niet als verwarmingskachel gebruikt worden.

 

IN GEBRUIK NEMEN VAN HET KOOKTOESTEL

Nadat de kraan op de gasfles  is opengedraaid en de kraan in de leiding is opengedraaid, draait u de gasregelknop open nu drukt u de knop in en ontsteekt u de gasvlam met een lucifer. De gasregelknop dient u nog enkele seconden ingedrukt te houden totdat de thermokoppeling de gastoevoer zelf openhoudt. Bij het eventueel uitwaaien van de vlam sluit de thermokoppeling zelf de gastoevoer af. Voor de andere gasapparaten werd een aparte handleiding bijgelegd.

 

DE WATERVOORZIENING

Handpomp : de waterkan tot 3/4 met water vullen. Nu lucht op het water pompen totdat u een lichte tegenstand van de pomp voelt. Wanneer u nu de kraan opent zal er zolang water stromen totdat de opgepompte lucht verdwenen is. Nooit lucht op het water laten staan aangezien hierdoor lekkage kan ontstaan.


Elektrische pomp : de elektrische pomp mag nooit droog draaien maw niet draaien zonder water. De elektrische pomp wordt aangedreven door 2 blokbatterijen van ieder 6 volt. De werking is afhankelijk van  het gebruik.

 

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Bij alle Eriba modellen is de verlichting geschikt voor 220 volt wisselstroom en 12 volt gelijkstroom.
De 12 volt stroomvoorziening gebeurt via de 7-polige stekker van de accu van de auto.
De 220 volt stroomvoorziening, de aansluiting verloopt over een 3-aderige met rubber omwonden leiding met een doorsnede van 3 x 2,5 mm2 met stekkers volgens din49462 in de bedkast geinstalleerd en zijn met een aardleiding aan het chassis verbonden.
De installatie is door een 2-polige zekeringsautomaat gezekerd. 
De omschakeling van net- naar accugebruik geschiedt automatisch in de omvormer.
Alle leidingen voor de stroomvoorziening zijn in de caravan in kabelgoten of beschermd in de meubels verlegd. Geen kabels in de wanden of vloer.

*omvormer van 12volt naar 220volt


 

*220 volt wisselstroom

 

*7-polige stekker

 
L = linker richtingaanwijzer
54G =  binnenverlichting--constante stroom
31 = massa
R =  rechter richtingaanwijzer
58R = rechter achterlicht + voorlicht en  nummerplaatverlichting
54 = remlichten
58L = linker achterlicht + voorlicht

 

HET SCHOON MAKEN VAN DE CARAVAN

* schoon maken buitenzijde : met veel water zo dikwijls mogelijk wassen. Teervlekken en dode insekten moeten zo gauw mogelijk verwijdert worden. Vermijd dat u krassen op de lak krijgt,dus niet met een harde borstel of andere harde middelen op de lak komen. Het is aan te bevelen de lak (het polyester dak) van tijd tot tijd met een goede autowas te behandelen.

*acrylglas ramen : deze vragen een zorgvuldige en zachte behandeling. Nooit droog afwrijven.   Alleen met schone spons en zachte doek nat afwassen, zoveel mogelijk water gebruiken.

*schoonmaken  interieur : hiervoor de in het huishouden gewoonlijke onderhouds reinigings middelen gebruiken.

*afwasbak : reinigt u de afwasbak nooit met een schuurmiddel. Alles vermijden waardoor er krassen kunnen ontstaan. Er bestaan goede reinigings middelen die niet krassen.

*meubels : naar behoefte met een wollen doek vochtig afnemen. U kunt de meubels met meubelwas behandelen.

*kussens : indien nodig met droogschuim reinigen.

*vloer : schoon maken met vochtige doek. Vloerbekleding schoon maken met de stofzuiger.

 

KLEINE STORINGEN...................

*Koppeling gaat niet over de kogel : vergrendelingsknop niet ingedrukt, kogel opmeten, deze mag niet groter zijn dan 50 mm doorsnede. De binnenste delen van de koppeling zijn vuil en funktioneren niet naar behoren. Goed schoonmaken en beslist goed smeren.

*Caravan laat zich niet afkoppelen : oorzaak is onronde kogel. Oplossing is caravan en auto in dezelfde richting brengen, nu afkoppelen.(onronde kogel vervangen)

*Kogel van de trekhaak : deze kogel mag hoogstens 50 mm doorsnede zijn en moet minstens 49,5 mm doorsnede - din74058- zijn. Is de doorsnede van de kogel minder dan 48,8 mm dan moet hij vervangen worden. De kogel mag niet onrond zijn.

*Caravan remt slecht : remrichting niet afgesteld. Remkabels eventueel geknikt. Oplooprem niet gesmeerd, remschoenen versleten.

*Caravan remt naar één zijde : wielremmen ongelijkmatig afgesleten. Een remkabel gebroken of geknikt. Remtrommels afnemen en wielremmen controleren.

*Caravan remt schokkend : de trekstang wordt te ver ingeschoven. Wielremmen afstellen. Oploopremschokbreker controleren, wellicht stuk

*Caravan remt ongewild en reeds bij gas terugnemen : wielremmen afstellen. Laat de trekstang zich reeds met de hand zonder weerstand heen en weer bewegen dan moet de oploopremschokbreker onderzocht worden en eventueel vervangen worden.

*Verlichting werkt niet naar behoren : bv een richtingsaanwijzer werkt niet. Mogelijke oorzaak is gloeilamp is doorgebrand (lamphuis afnemen, gloeilamp vervangen, op voltage en wattage letten).Het kontact van de 7-palige steker en stekerdoos is geoxideert of vuil (schoonmaken, afschuren).Kortsluiting door water in steker of stekkerdoos (openen en laten drogen).Kabelonderbreking ( eerst bij de 7-polige steker zoeken, stekerhuis losschroeven, indien nodig opnieuw aansluiten).Geen 220 volt wisselstroom (zekeringen achter het 220 volt buitenstopcontact doorgeslagen).

*Defect aan de gas installatie : kenmerk is gaslucht, hoog gasverbruik. Oplossing is direct de installatie buitengebruik stellen, kraan op gasfles dichtdraaien, ramen en deuren openen. Dan repareren.

*Defect aan kooktoestel : thermokoppeling werkt niet, vlam blijft na het loslaten van de regelknop niet branden (nazien of de luchtinlaat te ver naar voren staat en of dit het volledig indrukken van de regelknop verhindert. In geval de inlaat met de hand verder naar achter drukken totdat de knop zonder weerstand gedraaid dan worden).Vlam gaat uit op de kleinste stand (nazien of de thermokoppelingen juist staan. Het voelerelement mag niet hoger dan 5 mm boven de brander staan. Dit element mag niet verder dan 3 mm van de brander verwijderd zijn)

*Defect aan de koelkast of verwarmingskachel : de klanten dienst van deze apparaten raadplegen

*Defect aan de watervoorziening : eventueel lek vaststellen. Nazien of er knikken in de slang zitten. De blokbatterijen zijn leeg. De waterpomp is aan vervanging toe.

*Hefdak gaat zwaar : hefdakscharenbeslag, of bij draaidakluiken, vet op de bewegende delen aanbrengen. Gasdrukveer stuk.

 

BIJ PROBLEMEN IVM REPARATIES VAN KAPOTTE ONDERDELEN OF VRAGEN OVER U ERIBA AARZEL NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET ONS VIA CONTACT OP DEZE WEBSITE